HOTEL PAKONS PRIME i Banten

Åben kort
Lokal tid:
04:11:39
Ingen oplysninger

🕗 åbningstider

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
62, Jalan Daan Mogot, 15111, Kota Tangerang, Banten, ID Indonesia
Kontakter telefon: +62
Større kort og retninger
Latitude: -6.1695227, Longitude: 106.6329141

Kommentar 5

Nærmeste Logi:

Hotel Inn Tangerang

Jalan Daan Mogot No.41, Sukarasa
lodgingLæs mere

Wisma Kost Melati

Jalan Nyimas Melati No.18, Sukarasa
lodgingLæs mere
Grha Dua Sembilan Tiga

Grha Dua Sembilan Tiga

Jalan Daan Mogot No.23, Sukaasih
lodgingLæs mere
Mandala Hotel

Mandala Hotel

Jalan Sitanala I No.19, RT.2/RW.1, Mekarsari
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning